Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy (80%? 100%?)

Informacja o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 r. do kwoty 2000 zł brutto jest powszechnie znana. Nie każdy jednak wie, że jednocześnie zlikwidowano możliwość wypłacania mniej doświadczonym pracownikom wynagrodzenia niższego od minimalnego wynagrodzenia.

Dotychczas ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dawała możliwość wypłacania 80% minimalnego wynagrodzenia pracownikowi w okresie pierwszego roku pracy (tzw. subminimum). Oczywiście nie chodziło o pierwszy rok pracy u danego pracodawcy, bo byłoby to absurdem – chodziło o okresy, gdy za pracownika płacone były składki na ZUS. Po roku pracodawca zobowiązany był już płacić 100% minimalnego wynagrodzenia, a przynajmniej w latach 2006-2016. Od 2002 r. o końca 2005 r. możliwe było wypłacanie 90% minimalnego wynagrodzenia w drugim roku pracy.

Zlikwidowanie różnic pomiędzy niedoświadczonymi pracownikami, a ich starszymi kolegami uzasadnione zostało zmianami na rynku pracy. Regulacja wprowadzona w 2002 r. była reakcją na wysokie bezrobocie. Twórcy nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. uznali, że możliwość ustalania wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku jego pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę jest dyskryminująca.

Dla ciekawych zamieszczam uzasadnienie, jakim kierowano się w 2001 r. przed wejściem w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu:

„Projekt przewiduje na okres do końca 2005 r., to jest na okres wchodzenia na rynek pracy młodzieży z roczników wyżu demograficznego, różnicowanie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy. Proponuje się, aby wynagrodzenie tych pracowników, z wyłączeniem osób z wykształceniem wyższym, nie mogło być niższe niż:

1) 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia – w pierwszym roku pracy,
2) 90% wysokości minimalnego wynagrodzenia – w drugim roku pracy.

Do stażu pracy wyżej wymienionych osób wliczane byłyby wszystkie okresy, za które opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zakłada się, że dzięki takiej regulacji zwiększona zostanie skłonność pracodawców do zatrudniania młodych pracowników, co może przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób młodych. Zdaniem pracodawców, produktywność tych osób jest niska i nie pokrywa kosztów minimalnego wynagrodzenia.”

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu ISAP

Reklamy

Powitanie

Witam na Przystanku Prawo!

Blog powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych prawem. Pojawią się tu posty dla „zaawansowanych” użytkowników prawa oraz proste i jasne wyjaśnienia „dla zielonych”.

Oczywiście trudno pisać o prawie nie odnosząc się do nowości, które w tym prawie się pojawiają. Z legislacyjnego chaosu postaram się wybrać te przepisy, które warto znać.

I jeszcze jedno. Pamiętaj, że niektóre wpisy stanowią jedynie moją opinię lub interpretację prawa i nie muszą mieć zastosowania w Twojej sprawie. Co więcej, prawo cały czas się zmienia i informacja aktualna w styczniu może być nieaktualne w lutym. Nie biorę odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o blogowe posty. Nie ufaj darmowym poradom prawnym w sieci. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie wymagającej znajomości przepisów prawa, zwróc się do profesjonalisty ze swojej okolicy – radcy prawnego lub adwokata.

Mam nadzieję, że spodoba Ci się mój blog. Zapraszam do czytania.

Joanna – radca prawny